Jsme společenstvím lidí, kteří si vzájemně pozitivně ovlivnili život.

Snažíme se hledat cesty, věříme v dobro, vzájemnou podporu, lásku mezi lidmi, v naši zodpovědnost za naše jednání. Budeme potěšení ze spolupráce a příspěvků všech, kteří žijí v hojnosti a ví, že dobrým skutkem a pomocí prokazujeme laskavost i sobě samým.

Hledáme především v našem regionálním okolí zajímavé projekty nebo sociální krizové situace jednotlivců i rodin a podle našich možností bychom rádi pomohli materiální pomocí, ale i radou.

Nikdy nejste sami a už vůbec ne ve chvílích nouze.

Je možné, že se změní život i Vám.

S láskou tým Křídla pomoci, nadační fond

1. Dobročinný trh 10.6.2019

Zveme vás na dobročinný trh ručně tvořených maličkostí k radosti i užitku; Tvořených lidmi majících potřebu přispět dle svých možností a schopností potřebným.
Výtěžek poputuje na pořízení speciálního kola pro úžasnou nevidomou dívku ze Zlína. Její příběh se dotkl našich srdcí a tak, jak můžeme sledovat v průběhu let její aktivity jako je lezení na umělé lezecké stěně, plavání, lyžování, tak jsme pochopili, že není inspirací jen nevidomým, ale především nám ostatním. Její přirozená touha žít svůj život naplno, je obdivuhodná…
S láskou Křídla pomoci, nadační fond

Pro sbírku bylo vydáno osvědčení odborem právním a Krajským živnostenským úřadem KÚZK, čj. KUZL 29963/2019